Aranacak Kelime

OKUL AİLE BİRLİĞİ

Çocuklar ilk eğitimlerini 6 yaşına gelene kadar aileden alır. 6 yaşından sonra okula başlayan çocuklar, yeni bir çevre edinir. Bu yeni çevreye uyum sağlamak zaman alır. Derken çocuklar okula alışır. İlkokul, ortaokul, lise derken, çocuklar yetişkin olana kadar okulla bağlantı halinde olur. Günün büyük çoğunluğu okulda geçer. Hal böyleyken, çocukla aile arasına bir mesafe girer. Veli, okulda olup bitenlerden bihaber, öğretmen ailede olup bitenlerde bihaber. Böyle bir durumda iletişim sorunu ile karşılaşabiliriz. İşte bu iletişimsizliği engellemek için MEB tarafından Okul Aile Birliği oluşturuldu. Okul Aile Birliği nedir? Görevleri, amaçları nelerdir?

Okul Aile Birliği Nedir?

Öğretmenler, aileler ve veliler arasında, iletişimi sağlayarak, öğrencilerin daha iyi eğitim alması amaçlı oluşturulmuş tüzel bir kurumdur. Bu tüzel kurum, kurulduğu okulun adını alır. Okul Aile Birliği Yönetmeliği, MEB tarafından düzenlenmiştir. Bu yönetmelik doğrultusunda amaçlar ve görevler yerine getirilir.

Okul Aile Birliği’nin Amaçları Nelerdir?

Okulun genel ve özel hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla, aile, veli ve öğretmenler arasında işbirliğini sağlamak en önemli amaçtır. Bu amaç doğrultusunda, yapılan toplantılar dâhilinde, maddi imkânı olmayan öğrencilere yardım ederek, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amaçlardan biridir. Ayrıca Birlik, okulda uygulanacak olan sosyal, kültürel kursların açılmasını talep edebilir. Etkinliklerin yürütülmesi konusunda teklif sunabilir. Bu sayede velilerin de haberdar olduğu etkinlikler gerçekleşir. Çocuklar kendilerini en iyi şekilde geliştirir.

Okul Aile Birliğinin görevini somutlaştırmak için şöyle örnek verebilirim. 2013 yılında okullarda öğrenciler için serbest kıyafet izni geldi. Bu kararı eleştirenler de oldu, doğru bulanlar da oldu. Daha sonra MEB’in aldığı karar doğrultusunda, bu karar Okul Yönetimine ve Okul Aile Birliği’ne verildi. Her okul, kendi Okul Aile Birliği’ni toplayarak, öğrencilerin sivil mi, yoksa formayla mı gelecekleri kararını aldı. Bu sayede veliler çocukları için doğru buldukları karara katkı sundular.

Okul Aile Birliği’nde Üyelik

Okul yöneticileri, öğretmenler, veliler, on sekiz yaşını geçmiş kursiyerler tabii üyedir. Bu üyelik, okul ile ilişik kesilene kadar devam eder.

Okul Aile Birliği Organları

Birliğin üç organı vardır:

  • Genel Kurul: Üyelerden oluşur. Okul açılınca müdürün davetiyle, ya da en geç ekim ayının sonunda toplanır. Genel kurul toplantılarında kararlar, oy çokluğu ile alınır. Okulun internet sitesinde ya da panolarda ilan edilir.
  • Yönetim Kurulu: Yönetim kurulu, sadece anne-baba olan velilerden ve okul yaptırmış olan hayırseverlerden oluşur. Beş üyesi vardır. Görev süresi bir yıldır.
  • Denetleme Kurulu:  Bir veli ve iki öğretmenden oluşmak üzere, üç asil, üç yedek üyesi vardır. Yılda en az iki kere yönetim kurulunun faaliyetlerini inceler.

Okul Aile Birliği sayesinde; çocuklarımızın okulundan, faaliyetlerinden, imkânlarından haberdar oluruz. Öğretmenlerle iş birliği yaparak, çocuklarımıza daha iyi bir eğitim sağlarız.

HABERLER